TL084CNSR;

Tên hàng: TL084A TL084CNSR IC Thuật toán; Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm; Mã hàng: TL084CNSR; Hãng sx: TI

TL084A TL084CNSR IC Thuật toán

Giá: 17.000 VNĐ

Tên hàng: TL084A TL084CNSR IC Thuật toán;

Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm;

Mã hàng: TL084CNSR;

Hãng sx: TI

LÊN ĐẦU TRANG