TL084A TL084CNSR IC Thuật toán

Giá: 17.000 VNĐ

Tên hàng: TL084A TL084CNSR IC Thuật toán;

Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm;

Mã hàng: TL084CNSR;

Hãng sx: TI

Tên hàng: TL084A TL084CNSR IC Thuật toán;  Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm;  Mã hàng: TL084CNSR;  Hãng sx: TI

Tên hàng: TL084A TL084CNSR IC Thuật toán;
Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm;
Mã hàng: TL084CNSR;
Hãng sx: TI

Tags: , , ,