TLP155E

Tên hàng: P155E TLP155E Photo-IC dual Mosfet; Mã: TLP155E; Kiểu chân: dán: SOP5; Hãng sx: TOSHIBA;

P155E TLP155E Photo-IC dual Mosfet

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: P155E TLP155E Photo-IC dual Mosfet;

Mã: TLP155E;

Kiểu chân: dán: SOP5;

Hãng sx: TOSHIBA;

LÊN ĐẦU TRANG