P155E TLP155E Photo-IC dual Mosfet

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: P155E TLP155E Photo-IC dual Mosfet;

Mã: TLP155E;

Kiểu chân: dán: SOP5;

Hãng sx: TOSHIBA;

Tên hàng: P155E TLP155E Photo-IC dual Mosfet;  Mã: TLP155E;  Kiểu chân: dán: SOP5;  Hãng sx: TOSHIBA;

Tên hàng: P155E TLP155E Photo-IC dual Mosfet;
Mã: TLP155E;
Kiểu chân: dán: SOP5;
Hãng sx: TOSHIBA;

Tags: , , ,