TLP560G

Tên hàng: TLP560 TLP560G Photo-triac; Kiểu chân: cắm DIP-5

TLP560 TLP560G Photo-triac

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: TLP560 TLP560G Photo-triac;

Kiểu chân: cắm DIP-5

Tên hàng: TLP560 TLP560G Photo-triac; kiểu chân: cắm DIP-5; hãng sx: Toshiba; Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver;

TLP560 TLP560G Photo-triac

Giá: 18.000 VNĐ

Tên hàng: TLP560 TLP560G Photo-triac;

kiểu chân: cắm DIP-5;

hãng sx: Toshiba;

Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver;

LÊN ĐẦU TRANG