TLP560 TLP560G Photo-triac

Giá: 18.000 VNĐ

Tên hàng: TLP560 TLP560G Photo-triac;

kiểu chân: cắm DIP-5;

hãng sx: Toshiba;

Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver;

Tên hàng: TLP560 TLP560G Photo-triac;  kiểu chân: cắm DIP-5;  hãng sx: Toshiba;  Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver;

Tên hàng: TLP560 TLP560G Photo-triac;
kiểu chân: cắm DIP-5;
hãng sx: Toshiba;
Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver;

Tags: , , ,