TLP665J

Tên hàng:TLP665J TLP665JF Photo-triac; Kiểu chân: cắm DIP-6; Hãng sx: TOSHIBA; Mã: TLP665J

TLP665J TLP665JF Photo-triac

Giá: 21.000 VNĐ

Tên hàng:TLP665J TLP665JF Photo-triac;

Kiểu chân: cắm DIP-6;

Hãng sx: TOSHIBA;

Mã: TLP665J

Tên hàng: TLP665J TLP665JF Photo-triac; mã: TLP665J_DIP6_F; Kiểu chân: cắm DIP-6; Hãng sx: F (Faichild); Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo driver;

TLP665J TLP665JF Photo-triac

Giá: 21.000 VNĐ

Tên hàng: TLP665J TLP665JF Photo-triac;

mã: TLP665J_DIP6_F;

Kiểu chân: cắm DIP-6;

Hãng sx: F (Faichild);

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo driver;

LÊN ĐẦU TRANG