TLP665J TLP665JF Photo-triac

Giá: 21.000 VNĐ

Tên hàng:TLP665J TLP665JF Photo-triac;

Kiểu chân: cắm DIP-6;

Hãng sx: TOSHIBA;

Mã: TLP665J

Tên hàng:TLP665J TLP665JF Photo-triac;  Kiểu chân: cắm DIP-6;  Hãng sx: TOSHIBA;  Mã: TLP665J

Tên hàng:TLP665J TLP665JF Photo-triac;
Kiểu chân: cắm DIP-6;
Hãng sx: TOSHIBA;
Mã: TLP665J

Tags: , , ,