TLP759_SOP-8;

Tên hàng: TLP759 Photo-transistor optocoupler; Mã: TLP759_SOP-8; Kiểu chân: dán SOP-8; Hãng sx: TOSHIBA;

TLP759 Photo-transistor optocoupler

Giá: 10.500 VNĐ

Tên hàng: TLP759 Photo-transistor optocoupler;

Mã: TLP759_SOP-8;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Hãng sx: TOSHIBA;

LÊN ĐẦU TRANG