TLP759 Photo-transistor optocoupler

Giá: 10.500 VNĐ

Tên hàng: TLP759 Photo-transistor optocoupler;

Mã: TLP759_SOP-8;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Hãng sx: TOSHIBA;

Tên hàng: TLP759 Photo-transistor optocoupler;  Mã: TLP759_SOP-8;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Hãng sx: TOSHIBA;

Tên hàng: TLP759 Photo-transistor optocoupler;
Mã: TLP759_SOP-8;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Hãng sx: TOSHIBA;

Tags: , , ,