TNY275PN

Tên hàng: TNY275P TNY275PN DIP7 IC nguồn; Mã: TNY275PN; Hãng sx: Power; Kiểu chân: cắm DIP-7

TNY275P TNY275PN DIP7 IC nguồn

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: TNY275P TNY275PN DIP7 IC nguồn;

Mã: TNY275PN;

Hãng sx: Power;

Kiểu chân: cắm DIP-7

LÊN ĐẦU TRANG