TNY275P TNY275PN DIP7 IC nguồn

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: TNY275P TNY275PN DIP7 IC nguồn;

Mã: TNY275PN;

Hãng sx: Power;

Kiểu chân: cắm DIP-7

Tên hàng: TNY275P TNY275PN DIP7 IC nguồn;  Mã: TNY275PN;  Hãng sx: Power;  Kiểu chân: cắm DIP-7

Tên hàng: TNY275P TNY275PN DIP7 IC nguồn;
Mã: TNY275PN;
Hãng sx: Power;
Kiểu chân: cắm DIP-7

Tags: , , ,