TO-247 N MOSFET 30A 200V;

Tên hàng: IRFP250N IRFP250 TO-247 N MOSFET 30A 200V; Mã: IRFP250N; Kiểu chân: cắm TO-247; Hãng sx: IR;

IRFP250N IRFP250 TO-247 N MOSFET 30A 200V

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: IRFP250N IRFP250 TO-247 N MOSFET 30A 200V;

Mã: IRFP250N;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Hãng sx: IR;