IRFP250N IRFP250 TO-247 N MOSFET 30A 200V

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: IRFP250N IRFP250 TO-247 N MOSFET 30A 200V;

Mã: IRFP250N;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Hãng sx: IR;

Tên hàng: IRFP250N IRFP250 TO-247 N MOSFET 30A 200V;  Mã: IRFP250N;  Kiểu chân: cắm TO-247;  Hãng sx: IR;

Tên hàng: IRFP250N IRFP250 TO-247 N MOSFET 30A 200V;
Mã: IRFP250N;
Kiểu chân: cắm TO-247;
Hãng sx: IR;

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG