TOP227YN

Tên hàng: TOP224Y TOP224YN TO220 IC NGuồn SWITCHING 30W; Kiểu chân: cắm đứng 3 chân TO-220; Hãng sx: POWER; Mã: TOP224YN; Hàng tương đương: TOP221YN, TOP222YN, TOP223YN, TOP224YN, TOP225YN, TOP226YN, TOP227YN, TOP221PN, TOP221GN, TOP222PN, TOP222GN, TOP223PN, TOP223GN, TOP224PN, TOP224GN; Phân nhóm: IC nguồn; Mã kho: TOP224YN_807

TOP224Y TOP224YN TO220 IC NGuồn SWITCHING 30W

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: TOP224Y TOP224YN TO220 IC NGuồn SWITCHING 30W;

Kiểu chân: cắm đứng 3 chân TO-220;

Hãng sx: POWER;

Mã: TOP224YN;

Hàng tương đương: TOP221YN, TOP222YN, TOP223YN, TOP224YN, TOP225YN, TOP226YN, TOP227YN, TOP221PN, TOP221GN, TOP222PN, TOP222GN, TOP223PN, TOP223GN, TOP224PN, TOP224GN;

Phân nhóm: IC nguồn;

Mã kho: TOP224YN_807

Tên hàng: TOP227Y TOP227YN IC NGuồn SWITCHING 150W; Kiểu chân: cắm TO-220; Hãng sx: POWER; Mã: TOP227YN; Hàng tương đương: TOP221YN, TOP222YN, TOP223YN, TOP224YN, TOP225YN, TOP226YN, TOP227YN, TOP221PN, TOP221GN, TOP222PN, TOP222GN, TOP223PN, TOP223GN, TOP224PN, TOP224GN

TOP227Y TOP227YN IC NGuồn SWITCHING 150W

Giá: 24.500 VNĐ

Tên hàng: TOP227Y TOP227YN IC NGuồn SWITCHING 150W;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: POWER;

Mã: TOP227YN;

Hàng tương đương: TOP221YN, TOP222YN, TOP223YN, TOP224YN, TOP225YN, TOP226YN, TOP227YN, TOP221PN, TOP221GN, TOP222PN, TOP222GN, TOP223PN, TOP223GN, TOP224PN, TOP224GN

TOP227Y TOP227YN IC NGuồn SWITCHING 150W

Giá: 24.500 VNĐ

Tên hàng: TOP227Y TOP227YN IC NGuồn SWITCHING 150W;

Kiểu chân: cắm TO-220;

hãng sx: POWER;

Mã: TOP227YN;

TAG: TOP221YN, TOP222YN, TOP223YN, TOP224YN, TOP225YN, TOP226YN, TOP227YN, TOP221PN, TOP221GN, TOP222PN, TOP222GN, TOP223PN, TOP223GN, TOP224PN, TOP224GN

LÊN ĐẦU TRANG