TOP224Y TOP224YN TO220 IC NGuồn SWITCHING 30W

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: TOP224Y TOP224YN TO220 IC NGuồn SWITCHING 30W;

Kiểu chân: cắm đứng 3 chân TO-220;

Hãng sx: POWER;

Mã: TOP224YN;

Hàng tương đương: TOP221YN, TOP222YN, TOP223YN, TOP224YN, TOP225YN, TOP226YN, TOP227YN, TOP221PN, TOP221GN, TOP222PN, TOP222GN, TOP223PN, TOP223GN, TOP224PN, TOP224GN;

Phân nhóm: IC nguồn;

Mã kho: TOP224YN_807

Tên hàng: TOP224Y TOP224YN TO220 IC NGuồn SWITCHING 30W;  Kiểu chân: cắm đứng 3 chân TO-220;  Hãng sx: POWER;  Mã: TOP224YN;  Hàng tương đương: TOP221YN, TOP222YN, TOP223YN, TOP224YN, TOP225YN, TOP226YN, TOP227YN, TOP221PN, TOP221GN, TOP222PN, TOP222GN, TOP223PN, TOP223GN, TOP224PN, TOP224GN;  Phân nhóm: IC nguồn;  Mã kho: TOP224YN_807

Tên hàng: TOP224Y TOP224YN TO220 IC NGuồn SWITCHING 30W;
Kiểu chân: cắm đứng 3 chân TO-220;
Hãng sx: POWER;
Mã: TOP224YN;
Hàng tương đương: TOP221YN, TOP222YN, TOP223YN, TOP224YN, TOP225YN, TOP226YN, TOP227YN, TOP221PN, TOP221GN, TOP222PN, TOP222GN, TOP223PN, TOP223GN, TOP224PN, TOP224GN;
Phân nhóm: IC nguồn;
Mã kho: TOP224YN_807

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,