TOP247YN

Tên hàng: TOP247YN TO220 IC nguồn; Mã: TOP247YN; Hãng sx: Power; Kiểu chân: cắm TO-220; Hàng tương đương: TOP247Y

TOP247YN TO220 IC nguồn

Giá: 7.000 VNĐ

Tên hàng: TOP247YN TO220 IC nguồn;

Mã: TOP247YN;

Hãng sx: Power;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hàng tương đương: TOP247Y

Tên hàng: TOP247YN TOP247Y TO-220; Mã: TOP247YN; Hãng sx: Power; Kiểu chân: cắm 20-6;

TOP247YN TOP247Y TO-220

Giá: 8.000 VNĐ

Tên hàng: TOP247YN TOP247Y TO-220;

Mã: TOP247YN;

Hãng sx: Power;

Kiểu chân: cắm TO-220-6;

TOP247YN IC Nguồn

TOP247YN IC Nguồn

Giá: 22.000 VND

Tên: TOP247YN IC Nguồn Hãng SX: Model: TOP247YN Dùng Cho: Hàng tham khảo: TOP247Y; T0P247YN; TOP247FN Công Suất: Dòng điện: Điện áp: Kiểu chân: cắm TO-220 Datasheet: Tình Trạng: Hàng mới Tag: IC Nguồn TOP247YN; TOP247Y; T0P247YN, TOP247FN Kiểu chân: cắm TO-220

LÊN ĐẦU TRANG