TOP247YN TO220 IC nguồn

Giá: 7.000 VNĐ

Tên hàng: TOP247YN TO220 IC nguồn;

Mã: TOP247YN;

Hãng sx: Power;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hàng tương đương: TOP247Y

Tên hàng: TOP247YN TO220 IC nguồn;  Mã: TOP247YN;  Hãng sx: Power;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Hàng tương đương: TOP247Y

Tên hàng: TOP247YN TO220 IC nguồn;
Mã: TOP247YN;
Hãng sx: Power;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Hàng tương đương: TOP247Y

Tags: , , ,