Transisto

Tên hàng: 13001 TO92 NPN Transistor 0.2A 400V; Mã: 13001_TO92; Kiểu chân: cắm TO-92; Hàng tương đương: MJE13001, E13001

13001 TO92 NPN Transistor 0.2A 400V

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: 13001 TO92 NPN Transistor 0.2A 400V;

Mã: 13001_TO92;

Kiểu chân: cắm TO-92;

Hàng tương đương: MJE13001, E13001

LÊN ĐẦU TRANG