13001 TO92 NPN Transistor 0.2A 400V

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: 13001 TO92 NPN Transistor 0.2A 400V;

Mã: 13001_TO92;

Kiểu chân: cắm TO-92;

Hàng tương đương: MJE13001, E13001

Tên hàng: 13001 TO92 NPN Transistor 0.2A 400V;  Mã: 13001_TO92;  Kiểu chân: cắm TO-92;  Hàng tương đương: MJE13001, E13001

Tên hàng: 13001 TO92 NPN Transistor 0.2A 400V;
Mã: 13001_TO92;
Kiểu chân: cắm TO-92;
Hàng tương đương: MJE13001, E13001

Tags: ,