Triết Áp-Biến Trở

WX010,WX110 10K 1W Biến trở 10K 1W

Giá: 10,000 VNĐ

Tên: WX010,WX110 10K 1W Biến trở 10K 1W; Mã: WX110 10K Dùng cho: Vật tư biến tần; Thông số: Vít lỗ: 9.8mm Đường kính trục: 5.95mm; Hàng tương đương: TOCOS RV24YN20SB103 RV24YN20S10K Tag: Triết áp 10K 1W

WX010,WX110 4K7 1W Biến trở 4K7 1W

Giá: 10,000 VNĐ

Tên: WX010,WX110 4K7 1W Biến trở 4K7 1W; Mã: WX010,WX110 4K7 Dùng cho: Vật tư biến tần; Thông số: Vít lỗ: 9.8mm Đường kính trục: 5.95mm; Tag: Triết áp 4K7 1W  

WX010,WX110 2K2 1W Biến trở 2K2 1W

Giá: 10,500 VNĐ

Tên: WX010,WX110 2K2 1W Biến trở 2K2 1W; Mã: WX010,WX110 2K2 Dùng cho: Vật tư biến tần; Thông số: Vít lỗ: 9.8mm Đường kính trục: 5.95mm; Tag: Triết áp 2K2 1W    

WX010,WX110 1K 1W Biến trở 1K 1W

Giá: 10,000 VNĐ

Tên: WX010,WX110 1K 1W Biến trở 1K 1W; Mã: WX010 Dùng cho: Vật tư biến tần; Thông số: Vít lỗ: 9.8mm Đường kính trục: 5.95mm; Tag: Triết áp 1K 1W

LÊN ĐẦU TRANG