WX010,WX110 4K7 1W Biến trở 4K7 1W

Giá: 10,000 VNĐ

Tên: WX010,WX110 4K7 1W Biến trở 4K7 1W;

Mã: WX010,WX110 4K7

Dùng cho: Vật tư biến tần;

Thông số: Vít lỗ: 9.8mm Đường kính trục: 5.95mm;

Tag: Triết áp 4K7 1W

WX010,WX110 4K7

 

Tags: