Tụ hóa 10uF 35V 10uF

Tên hàng: Tụ hóa 10uF 35V 10uF; Mã: CAPP-10uF35V

Tụ hóa 10uF 35V 10uF;

Giá: 200 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 10uF 35V 10uF;

Mã: CAPP-10uF35V