Tụ quạt

Tên hàng: Tụ quạt CBB61 5uF 450VAC 2 dây; mã: CBB61_5uF450VAC; Dùng cho: vật tư quạt điện; Tag: tụ quạt 2uF 450VAC

Tụ quạt CBB61 5uF 450VAC 2 dây

Giá: 13.500 VNĐ

Tên hàng: Tụ quạt CBB61 5uF 450VAC 2 dây;

mã: CBB61_5uF450VAC;

Dùng cho: vật tư quạt điện;

Tag: tụ quạt 2uF 450VAC

LÊN ĐẦU TRANG