Tụ quạt CBB61 5uF 450VAC 2 dây

Giá: 13.500 VNĐ

Tên hàng: Tụ quạt CBB61 5uF 450VAC 2 dây;

mã: CBB61_5uF450VAC;

Dùng cho: vật tư quạt điện;

Tag: tụ quạt 2uF 450VAC

Tên hàng: Tụ quạt CBB61 5uF 450VAC 2 dây;  mã: CBB61_5uF450VAC;  Dùng cho: vật tư quạt điện;  Tag: tụ quạt 2uF 450VAC

Tên hàng: Tụ quạt CBB61 5uF 450VAC 2 dây;
mã: CBB61_5uF450VAC;
Dùng cho: vật tư quạt điện;
Tag: tụ quạt 2uF 450VAC

Tags: , ,