UA741_ST

Tên hàng: UA741CN DIP8 IC Thuật toán; Mã: UA741_ST; Kiểu chân: cắm DIP-8; Thương hiệu: ST;

UA741CN DIP8 IC Thuật toán

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: UA741CN DIP8 IC Thuật toán;

Mã: UA741_ST;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Thương hiệu: ST;

LÊN ĐẦU TRANG