UC3525AN

Tên hàng: UC3525AN DIP16 IC nguồn PWM; Mã: UC3525AN; Kiểu chân: cắm DIP-16; Hãng sx: Faichild; Hàng tương đương: SG3525AN, UC3525AN, KA3525AN

UC3525AN DIP16 IC nguồn PWM

Giá: 19.000 VNĐ

Tên hàng: UC3525AN DIP16 IC nguồn PWM;

Mã: UC3525AN;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Hãng sx: Faichild;

Hàng tương đương: SG3525AN, UC3525AN, KA3525AN

LÊN ĐẦU TRANG