UC3525AN DIP16 IC nguồn PWM

Giá: 19.000 VNĐ

Tên hàng: UC3525AN DIP16 IC nguồn PWM;

Mã: UC3525AN;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Hãng sx: Faichild;

Hàng tương đương: SG3525AN, UC3525AN, KA3525AN

Tên hàng: UC3525AN DIP16 IC nguồn PWM;  Mã: UC3525AN;  Kiểu chân: cắm DIP-16;  Hãng sx: Faichild;  Hàng tương đương: SG3525AN, UC3525AN, KA3525AN

Tên hàng: UC3525AN DIP16 IC nguồn PWM;
Mã: UC3525AN;
Kiểu chân: cắm DIP-16;
Hãng sx: Faichild;
Hàng tương đương: SG3525AN, UC3525AN, KA3525AN

Tags: ,