USB-A Cổng USB A loại cái

Tên hàng: USB-A Cổng USB A loại cái, chân cắm hàn mạch;

USB-A Cổng USB A loại cái, chân cắm hàn mạch;

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: USB-A Cổng USB A loại cái, chân cắm hàn mạch;

Tên hàng: USB-A Cổng USB A loại cái, hàn dây có vỏ nhựa

USB-A Cổng USB A loại cái, hàn dây có vỏ nhựa

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: USB-A Cổng USB A loại cái, hàn dây có vỏ nhựa