USB-A Cổng USB A loại cái, hàn dây có vỏ nhựa

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: USB-A Cổng USB A loại cái, hàn dây có vỏ nhựa

Tên hàng: USB-A Cổng USB A loại cái, hàn dây có vỏ nhựa

Tên hàng: USB-A Cổng USB A loại cái, hàn dây có vỏ nhựa

Tags: ,