VIPER17L

Tên hàng: VIPER17L VIPER17H DIP-7 IC nguồn; Mã: VIPER17L; Kiểu chân: cắm DIP-7; Hãng sx: ST; Dùng cho: vật tư bếp từ;

VIPER17L VIPER17H DIP-7 IC nguồn

Giá: 10.000 VNĐ

Tên hàng: VIPER17L VIPER17H DIP-7 IC nguồn;

Mã: VIPER17L;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Hãng sx: ST;

Dùng cho: vật tư bếp từ;