VIPER17L VIPER17H DIP-7 IC nguồn

Giá: 10.000 VNĐ

Tên hàng: VIPER17L VIPER17H DIP-7 IC nguồn;

Mã: VIPER17L;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Hãng sx: ST;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Tên hàng: VIPER17L VIPER17H DIP-7 IC nguồn;  Mã: VIPER17L;  Kiểu chân: cắm DIP-7;  Hãng sx: ST;  Dùng cho: vật tư bếp từ;

Tên hàng: VIPER17L VIPER17H DIP-7 IC nguồn;
Mã: VIPER17L;
Kiểu chân: cắm DIP-7;
Hãng sx: ST;
Dùng cho: vật tư bếp từ;

Tags: , ,