TC4049BP, chân cắm DIP-16

Giá: 25.000 VNĐ

Tên hàng: TC4049BP, chân cắm DIP-16;

Thương hiệu: TOSHIBA

Tên hàng: TC4049BP, chân cắm DIP-16;  Thương hiệu: TOSHIBA

Tên hàng: TC4049BP, chân cắm DIP-16;
Thương hiệu: TOSHIBA

Tags: , ,