74HC595A TC74HC595A IC LOGIC Số

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: 74HC595A TC74HC595A IC LOGIC Số;

Kiểu chân: dán SOP-16 5.2mm;

Hãng sx: TOSHIBA;

Mã: TC74HC595A

Tên hàng: 74HC595A TC74HC595A IC LOGIC Số;  Kiểu chân: dán SOP-16 5.2mm;  Hãng sx: TOSHIBA;  Mã: TC74HC595A

Tên hàng: 74HC595A TC74HC595A IC LOGIC Số;
Kiểu chân: dán SOP-16 5.2mm;
Hãng sx: TOSHIBA;
Mã: TC74HC595A

Tags: , , ,