TD1501SADJ TD1501S-ADJ IC NGuồn Switching

Giá: 11.500 VNĐ

Tên: TD1501SADJ TD1501S-ADJ IC NGuồn Switching;

Mã: TD1501SADJ

kiểu chân: dán TO263;

Dùng cho: Màn Hình

td1501sadj

Tags: