TG35C60 TG-C TRIAC 35A 600V

Giá: Loại 1: 45.000; Loại 2: 35.000 VNĐ

TG35C60 TG-C TRIAC 35A 600V

Mã: TG35C60

Kiểu chân: cắm TG-C

Thương hiệu: SanRex

Xuất xứ: Loại 1: Chính hãng; Loại 2: China

Hàng tương đương: TG25C60

Phân nhóm: TG-C TRIAC

Mã kho: Loại 1: TG35C60_NK_-ic, Loại 2: TG35C60_-ic

TG35C60 TG-C TRIAC 35A 600V Mã: TG35C60 Kiểu chân: cắm TG-C Thương hiệu: SanRex Xuất xứ: Loại 1: Chính hãng; Loại 2: China Hàng tương đương: TG25C60 Phân nhóm: TG-C TRIAC Mã kho: Loại 1: TG35C60_NK_-ic, Loại 2: TG35C60_-ic

TG35C60 TG-C TRIAC 35A 600V Mã: TG35C60 Kiểu chân: cắm TG-C Thương hiệu: SanRex Xuất xứ: Loại 1: Chính hãng; Loại 2: China Hàng tương đương: TG25C60 Phân nhóm: TG-C TRIAC Mã kho: Loại 1: TG35C60_NK_-ic, Loại 2: TG35C60_-ic

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG