Thạch anh 10MHz HC-49S

Giá: 2.000 VNĐ

Tên: Thạch anh 10MHz HC-49S;

Mã: TA_HC-49S_10MHz;

Kiểu chân: cắm DIP-2

ta_hc-49s_10mhz

Tags: