Thạch anh 10MHz HC-49SMD

Giá: 1.500 VNĐ

Tên: Thạch anh 10MHz HC-49SMD;

Mã: TA_HC-49SMD_10MHz;

Kiểu chân: dán

ta_hc-49smd_10mhz

Tags: