Thạch anh 11.0592MHz HC-49S

Giá: 1.500 VNĐ

Tên: Thạch anh 11.0592MHz HC-49S;

Mã: TA_HC-49S_11.0592MHz;

Kiểu chân: cắm DIP-2;

ta_hc-49s_11-0592mhz

 

Tags: