Thạch anh 11.0592MHz HC-49SMD

2.000 VNĐ

Tên: Thạch anh 11.0592MHz HC-49SMD;

Mã: TA_HC-49SMD_11.0592MHz;

Kiểu chân: dán

ta_hc-49smd_11-0592mhz

Tags: