Thạch anh 12MHz HC-49S

Giá: 1.500 VNĐ

Tên: Thạch anh 12MHz HC-49S;

Mã: TA_HC-49S_12MHz;

Kiểu chân: cắm DIP-2;

ta_hc-49s_12mhz

 

Tags: