Thạch anh 16MHz 4 chân dán 5070 5x7mm

Giá: 19.000 VNĐ

Tên: Thạch anh 16MHz 4 chân dán 5070 5x7mm;

Mã: TA5070-16MHz

Kiểu chân: dán 5070

a5070-16mhz

 

Tags: