Thạch anh 16MHz HC-49S

Giá: 1.500 VNĐ

Tên: Thạch anh 16MHz HC-49S;

Mã: TA_HC-49S_16MHz;

Kiểu chân: cắm DIP-2

ta_hc-49s_16mhz

Tags: