Thạch anh 27MHz HC-49S

Giá: 15.000 VNĐ

Tên: Thạch anh 27MHz HC-49S;

Mã: TA_HC-49S_27MHz;

Kiểu chân: cắm DIP-2;

ta_hc-49s_27mhz

 

Tags: