Thạch anh 4.9152MHz HC-49S

Giá: 2.000 VNĐ

Tên: Thạch anh 4.9152MHz HC-49S;

Mã: TA_HC-49S_4.9152MHz;

Kiểu chân: cắm DIP-2

ta_hc-49s_4-9152mhz

Tags: