Thạch anh 48MHz OSC 3V3 4 chân dán 3225 3.2×2.5mm

Giá: 19.500 VNĐ

Tên hàng: Thạch anh 48MHz OSC 3V3 4 chân dán 3225 3.2×2.5mm;

Kiểu chân: dán 3225;

Mã: TA3225-3V3-48MHz;

Dùng cho: vật tư biến tần

Tên hàng: Thạch anh 48MHz OSC 3V3 4 chân dán 3225 3.2x2.5mm;  Kiểu chân: dán 3225;  Mã: TA3225-3V3-48MHz;  Dùng cho: vật tư biến tần

Tên hàng: Thạch anh 48MHz OSC 3V3 4 chân dán 3225 3.2×2.5mm;
Kiểu chân: dán 3225;
Mã: TA3225-3V3-48MHz;
Dùng cho: vật tư biến tần

Tags: , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG