48.000MHz

Tên hàng: Thạch anh 45MHz OSC 3V3, 4 chân dán 7050 7x5mm; Kiểu chân: dán 7050; Mã: TA7050-3V3-45MHz; Dùng cho: vật tư biến tần;

Thạch anh 45MHz OSC 3V3, 4 chân dán 7050 7x5mm

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: Thạch anh 45MHz OSC 3V3, 4 chân dán 7050 7x5mm;

Kiểu chân: dán 7050;

Mã: TA7050-3V3-45MHz;

Dùng cho: vật tư biến tần;

Tên hàng: Thạch anh 48MHz OSC 3V3 4 chân dán 3225 3.2x2.5mm; Kiểu chân: dán 3225; Mã: TA3225-3V3-48MHz; Dùng cho: vật tư biến tần

Thạch anh 48MHz OSC 3V3 4 chân dán 3225 3.2×2.5mm

Giá: 19.500 VNĐ

Tên hàng: Thạch anh 48MHz OSC 3V3 4 chân dán 3225 3.2×2.5mm;

Kiểu chân: dán 3225;

Mã: TA3225-3V3-48MHz;

Dùng cho: vật tư biến tần

Tên hàng: Thạch anh 48MHz OSC 3V3 TXC 7X 4 chân dán 3225 3.2x2.5mm; Kiểu chân: dán 3225; Mã: TA3225-3V3-48MHz_TXC7X; Dùng cho: vật tư biến tần

Thạch anh 48MHz OSC 3V3 TXC 7X 4 chân dán 3225 3.2×2.5mm

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: Thạch anh 48MHz OSC 3V3 TXC 7X 4 chân dán 3225 3.2×2.5mm;

Kiểu chân: dán 3225; Mã: TA3225-3V3-48MHz_TXC7X;

Dùng cho: vật tư biến tần

LÊN ĐẦU TRANG