Thạch anh 4MHz HC-49S

Giá: 1.500 VNĐ

Tên: Thạch anh 4MHz HC-49S;

Mã: TA_HC-49S_4MHz;

Kiểu chân: cắm DIP-2

ta_hc-49s_4mhz

 

Tags: