Thạch anh 50MHz 4 chân dán 5070 5x7mm

Giá: 13.500 VNĐ

Tên:  Thạch anh 50MHz 4 chân dán 5070 5x7mm;

Mã: TA5070-50MHz

Kiểu chân: dán 5070

ta5070-50mhz

 

Tags: