Thạch anh 7.3728MHz HC-49S

Giá: 1.500 VNĐ

Tên: Thạch anh 7.3728MHz HC-49S;

Mã: TA_HC-49S_7.3728MHz;

Kiểu chân: cắm DIP-2

ta_hc-49s_7-3728mhz

 

 

 

Tags: